Alle ondernemingen kunnen de audit voor het behalen van het LOSK-KVS keurmerk afleggen en voldoen aan de gestelde criteria komen in aanmerking voor het KVS-Keurmerk.
De mogelijkheid om een KVS-Keurmerk te behalen, is niet gebonden aan het lidmaatschap van een (branche) organisatie.

Het keurmerk heeft betrekking op de wijze waarop schoonmaakwerkzaamheden zijn/worden uitgevoerd.
Bij de audit wordt beoordeeld op:

 • Resultaatevaluatie:
  Resultaat van de werkzaamheden. Zijn de werkzaamheden op het juiste moment uitgevoerd conform de afspraken in het werkprogramma of de opleverstaat? Visuele controle van het eindresultaat.
 • Procesevaluatie:
  Is het eindresultaat op een verantwoorde manier bereikt;
  - worden de werkzaamheden schoonmaaktechnisch goed uitgevoerd (is het verantwoord schoon)
  - wordt er op (maatschappelijk) verantwoorde wijze gewerkt?
 • Vragenlijst:
  Kern van de vragenlijst is de “factor” mens in het geheel van de processen. Het zijn kernvragen die van doen hebben met veiligheid, gezondheid, vakbekwaamheid en inwerken

De audit bestaat dus uit 3 separate “toetsen” die uitgevoerd worden tijdens- en na uitvoering van de werkzaamheden door middel van het LOSK-QMS meetsysteem. Daarnaast dus de vragenlijst die door de werkgever ingevuld dient te worden

 

De onderneming kan het KVS-Keurmerk aanvragen op projectniveau of op bedrijfs/businessunit-niveau.

 • projectniveau:
  Bij een KVS-keurmerk op projectniveau wordt voor het betreffende project getoetst of de werkzaamheden uitgevoerd zijn conform de gestelde criteria/eisen zoals vastgelegd in het hoofdstuk “criteria behalen KVS-keurmerk”.
  Voldoet het project aan de criteria dan ontvangt het project het Keurmerk.
 • Bedrijfs-/businessunit-niveau:
  Bij een KVS-keurmerk op Bedrijfs-/businessunit-niveau zal een aantal projecten getoetst worden volgens eerder genoemde criteria. Het aantal projecten dat getoetst dient te worden is vastgelegd in de tabel “steekproefgrootte”, punt 3. 
  Voldoet het bedrijf/businessunit aan de criteria dan ontvangt het bedrijf/businessunit het Keurmerk.

 • Segment- keurmerk:
  Natuurlijk kunt u een project of uw hele bedrijf op keurmerk zetten. Omdat er diverse partijen zijn die een bepaald segment van hun werk op keurmerk willen is die mogelijkheid ook gecreëerd. 

  U kunt nu bijvoorbeeld segment glasbewassing, segment trappenhuizen, segment hotels etc  op keurmerk behalen. Dan wordt dat segment van uw werkzaamheden getoetst. 
  Voldoet het segment aan de criteria dan ontvangt het segment het Keurmerk.


Voor een KVS-keurmerk op Bedrijfs-/businessunit-niveau zal de auditor de beschikking krijgen over een overzicht van projecten waaruit de steekproef voor de metingen bepaald wordt. Projecten die onderdeel uit zullen gaan maken van de audit zullen random geselecteerd worden en het minimale aantal voldoet aan de eisen uit de tabel “steekproefgrootte”