De kosten voor het behalen van het keurmerk zijn per situatie specifiek.

Voor een projectkeurmerk is het grotendeels afhankelijk van de omvang van het project en de momenten dat de toetsen kunnen plaatsvinden.
Op het moment dat u daadwerkelijk overweegt een keurmerk te gaan behalen zullen wij u op basis van de benodigde informatie een maatwerk voorstel doen.

 

Voor een keurmerk op Bedrijfs-/businessunit-niveau danwel segmentniveau is het grotendeels afhankelijk van de omvang het bedrijf. Het aantal klanten, het aantal projecten binnen de steekproef en de omvang van de projecten binnen de steekproef zullen de bepalende factoren zijn.
Op het moment dat u daadwerkelijk overweegt een keurmerk te gaan behalen zullen wij u op basis van de benodigde informatie een maatwerk voorstel doen.

Laten we wel duidelijk stellen dat de kosten beperkt zijn en zeker niet opwegen tegen de (commerciële) voordelen die u er aan behaalt.