Om op project-niveau het KVS-keurmerk te behalen zullen de resultaten van de 3 toetsen op dat specifieke project moeten voldoen aan de volgende eerder criteria.

  • Voldoen de resultaten aan de criteria dan zal het keurmerk uitgereikt worden.
  • Voldoen de resultaten niet aan de criteria heeft de opdrachtgever een periode van 4 weken om een her-audit uit te laten voeren. De her-audit zal uitgevoerd worden op het onderdeel dat niet voldeed aan de criteria. Wordt dan wel voldaan aan de criteria wordt het keurmerk alsnog uitgereikt.
  • Voldoet het wederom niet aan de criteria is de audit definitief onvoldoende en wordt er geen keurmerk uitgereikt.

 

Minimale score resultaat-evaluatie

Minimale score proces-evaluatie

Vragenlijst

Alle ruimtesoorten minimaal 6,0 en het totaal van het project >= 6,5 a

Geen X in de proces-evaluatie

Volledig ingevuld blijk gevend dat medewerk(st)ers goed voorbereid en veilig te werk kunnen zijnOm het KVS-keurmerk te behalen op bedijfsniveau/segmentniveau zal voldaan moeten worden aan de volgende voorwaarden: 

  • Stichting LOSK bepaalt op basis van tabel “steekproefgrootte” binnen hoeveel projecten er een audit zal plaatsvinden. (keurmerk op bedrijf/businessunit-niveau)
  • Een audit bestaat uit een resultaat-evaluatie, een proces-evaluatie en een vragenlijst.
  • Stichting LOSK bepaalt op basis van de administratieve lijst van projecten op welke projecten een audit uitgevoerd zal te worden
  • Voldoen de resultaten van de audits aan de Criteria behalen KVS-keurmerk zal het keurmerk uitgereikt worden aan het bedrijf/segment.
  • Voldoen de resultaten niet aan de criteria heeft de opdrachtgever een periode van 4 weken om een her-audit uit te laten voeren. De her-audit zal uitgevoerd worden op de het onderdeel dat niet voldeed aan de criteria. Wordt dan wel voldaan aan de criteria wordt het keurmerk alsnog uitgereikt. Voldoet het wederom niet aan de criteria is de audit definitief onvoldoende en wordt er geen keurmerk uitgereikt.

Uiteraard worden alle beschikbaar gestelde gegevens voor een audit met de volste vertrouwelijkheid behandeld. Deze worden uit veiligheidsoverwegingen ook niet digitaal opgeslagen !